Τη μόχλευση χρημάτων, σε κατηγορίες χρηματοδοτικών προγραμμά-των, μέχρι το τέλος του 2017, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει οι αρ-μόδιοι του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εστίαση και τουρισμός είναι οι σχε-τικές κατηγορίες που θα βγουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και που αναμένονταν πολύ καιρό. Οι φάκελοι ζητώνται προς υποβολή πολύ σύντομα, όπως έγινε αντιληπτό με το πιο πρόσφατο πρόγραμμα για τον τουρισμό –από την ημέρα που άνοιξε το πρόγραμμα μέχρι την η-μερομηνία υποβολής πέρασε μόλις μία εβδομάδα. Κι αυτό γιατί ανοί-γει άμεσα το επόμενο πρόγραμμα για τον τουρισμό επομένως οι χρό-νοι ήταν πολύ περιορισμένοι.
Όπως λέει στην ΗΜΕΡΑ το μέλος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και ει-δικός σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Φώτης Κόττης, η γενική εκτίμηση είναι πως μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2017 το νέο πρόγραμμα για τον τουρισμό θα έχει ήδη ανοίξει.

Πρόκειται για πρόγραμμα προϋπολογισμού 400.000 ευρώ στο οποίο μπορούν να ενταχθούν κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, εταιρείες τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά γραφεία και άλλα. Το ενδιαφέρον από τη Ζάκυνθο είναι τεράστιο και επικρατεί πραγμα-τικός συνωστισμός, αν και στον τομέα των προγραμμάτων τουρισμού, η Ζάκυνθος έχει προβλήματα, όπως και τα υπόλοιπα Ιόνια Νησιά. Τα παράπονα που εκφράστηκαν δεν ήταν λίγα, κυρίως από τους επιχει-ρηματίες του τουρισμού της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς. Ο λόγος ήταν ότι στη «χρηματοδοτική» περιφέρεια που ανήκουν τα Ιόνια Νη-σιά, ανήκουν επίσης η Κρήτη, το Βόρειο Αιγαίο, η Δυτική Μακεδονία και η Πελοπόννησος. Αυτό σημαίνει ότι ο τουρισμός σε εμάς εμφανίζει υψηλή βαθμολογία, λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, οπότε ανεβαί-νουν και οι βάσεις. Και μόνον η παρουσία της Κρήτης, απέναντι στα Ιόνια Νησιά αρκεί για να προκαλέσει «σφαγή».
Οι υψηλές βαθμολογίες που αναμένονται και στο επόμενο πρόγραμμα τουρισμού οφείλονται και στο γεγονός ότι τα χρήματα αυτού του πακέ-του είναι λίγα -το συνολικό ποσό είναι μόλις 130 εκατομμύρια.
Τον Οκτώβριο λοιπόν εκτιμάται πως ανοίγει πρόγραμμα για τον τουρι-σμό, μαζί με μικρότερα προγράμματα όπως το λιανικό εμπόριο ή η ε-στίαση, αλλά πρωταγωνιστής, για τη Ζάκυνθο τουλάχιστον, παραμένει ο τουρισμός.
Υπενθυμίζεται ότι και η Περιφέρεια θα πρέπει μέχρι τα τέλη του μήνα να ενταχθούν σε προγράμματα για την Επιχειρηματικότητα αλλά θα πρέπει να κάνει η ίδια το σχετικό σχεδιασμό, να υποβάλλουν δηλαδή ένα τεκμηριωμένο φάκελο προγραμμάτων.

Αρχική